Градска инспекција

 

Градске инспекције

 
Град Београд је, по закону, инспекцијски надлежан за само део комуналних проблема својих грађана. Већи део инспекцијских надлежности је поверен републичким инспекцијама, а део је и у надлежности градских општина.
У зградама Градске управе, као и у зградама градских општина, налазе се седишта многих републичких инспекција, али су за њихов рад надлежна министарства Владе Републике Србије.
Град Београд – Секретаријат за инспекцијске послове
27. марта 43-45, централа 3227-241
Дежурна инспекција: 3227-000, 3222-262
Сектор за дежурни инспекцијски надзор са Диспечерским центром, сваког дана од 07.00 до 22.00, прима, распоређује и решава пријаве грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата, нарочито кад захтевају хитну интервенцију и предузимање мера. Даје и обавештења по позивима грађана за остваривање права везаних за делокруг рада Секретаријата.
Пријаве се евидентирају под деловодним бројем и прослеђују надлежној инспекцији.
Остале пријаве, ван надлежности Секретаријата, не евидентирају се, већ се странка упућује на надлежне инспекције.
Градска комунална инспекција, 2750-135, 3309-321, 3309-427
Градска саобраћајна инспекција, 2754-297, 3309-490, 3309-190
Градска инспекција за заштиту животне средине, 3342-680, 3309-125, 3309-611
Дежурна служба грађевинске инспекције, 3309-375 (радним данима: 8.30-16.30, суб-нед: 10-18)