Трибина у Батајници

Градска општина Земун  организује

 

Т Р И Б И Н У

 

у среду , 26. децембра 2018. године, у просторијама  МЗ Батајница, ул. Јована Бранковића 2, са почетком у 14 часова.

 

ДНЕВНИ РЕД : 

 

1. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРИМЕЊЕНИМ АГРОТЕХНИЧКИМ МЕРАМА И ПЕСТИЦИДИМА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

2. ВОЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ – КЊИГА ПОЉА

3. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

 

Предавачи су: магистар .пољопривреде Еленора Онћ – Јовановић, дипломирани инжењер агроекономије, Снежана Петровић из Пољопривредне саветодавне стручне службе Падинска Скела и запослени из Градске општине Земун, Одсек за привреду.