logo-beograda

Јавне набавке

16. децембар 2016.

Обавештење о покретању поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Конкурснa документацијa у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. децембар 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 4.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Kонкурснa документацијa за набавку стручне литературе – партија 4.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Kонкурснa документацијa

Изменa КД 1

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. децембар 2016.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности број МВ-Д-28/16 набавка добара – административна опрема – рачунарска опрема – мрежа за потребе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-28/16.
Конкурснa документацијa за ЈН мале вредности број МВ-Д-28/16 набавка добара – административна опрема – рачунарска опрема – мрежа за потребе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-28/16.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. децембар 2016.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности број МВ-Д-27/16 набавка добара – лиценца.
Број јавне набавке МВ-Д-27/16
Конкурсна документација за ЈН мале вредности број МВ-Д-27/16 набавка добара – лиценца.
Број јавне набавке МВ-Д-27/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04. новембар 2016.

 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 3.
Број ППБОП-Д-4/16
Конкурсна документација за набавку стручне литературе – партија 3.
Број ППБОП-Д-4/16

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. октобар 2016.

Обавештење о покретању поступка за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. октобар 2016.

Позив за подношење понуда за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16
Конкурсна документација за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26. октобар 2016.

Позив за подношење понуда у Националном отвореном поступку – набавка добара – НАБАВКА 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број RHP-W2-NOPZ-1/16

Конкурсну документацију у Националном отвореном поступку – набавка добара – НАБАВКА 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број RHP-W2-NOPZ-1/16

Обавештење о покретању набавке

Тендерски досије

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11. октобар 2016.

 
Обавештење о покретању поступка за набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе по партијама-Партија 1.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе по партијама-Партија 1.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.
Конкурсна документација за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Изменa конкурсне документације 1 – појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњења 2 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне докуметације 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567