logo-beograda

Јавне набавке

09. август 2017.

Број јавне набавке ППБОП-У-3/17.
Одржавање и надоградња софтверског пакета Хермес.

 
Oбавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавешење о закљученом уговору

01. август 2017.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
 
Претходно обавештење

01. август 2017.

Јавна набавка у отвореном поступку – радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
 
Претходно обавештење

28. јул 2017.

28. јул 2017.

12. јул 2017.

06. јул 2017.

30. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-19/17
Заштита животне средине – Eко патрола
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. јун 2017.

Обавештење о покретању поступка за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија број ППБОП-Д-2/17.
Конкурснa документацијa за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-17/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења – 1

Измена Конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Додатне информације/појашњења 3

Измењену Конкурсну документацију 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567