logo-beograda

Јавне набавке

09. март 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-1/18
Набавка часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“ за 2018. годину

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02. март 2018.

02. март 2018.

01. март 2018.

01. март 2018.

07. фебруар 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/18
Услуга израде пројектне документације за Пристан
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02. фебруар 2018.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге еко патроле
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга превоза ученика
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручју ГО Земун
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са испоруком за избеглице на територији ГО Земун
Претходно обавештење

Страна:34567