logo-beograda

Јавне набавке

06. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Изменa конкурсне документације

Појашњење 2/Изменa

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 1

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

02. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.
Конкурсна документација Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о закљученом уговору

21. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуге информисања.
Број МВ-У-1/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуге информисања.
Број МВ-У-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – добара набавка пословног ентеријера, број МВ-Д-2/17
Конкурснa документацијa за ЈН мале вредности – добара набавка пословног ентеријера, број МВ-Д-2/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19. јануар 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 7.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 7.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. децембар 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 6.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 6.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. децембар 2016.

Позив за подношење понуде за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Опрема за видео надзор земунских школа. Број јавне набавке Д-1/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Опрема за видео надзор земунских школа. Број јавне набавке Д-1/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатне информације/Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – надзор Земунских школа

26. децембар 2016.

Позив за подношење понуда – за ЈН мале вредности број МВ-У-23/16
набавка услуга – специјализоване услуге – израда процене угорожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији ГО Земун
Конкурснa документацијa – за ЈН мале вредности број МВ-У-23/16
набавка услуга – специјализоване услуге – израда процене угорожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији ГО Земун

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/Појашњења 1

Додатне информације/Појашњења 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. децембар 2016.

Обавештење о покретању поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Конкурснa документацијa у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567