logo-beograda

Јавне набавке

07. јун 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – осигурање имовине и запослених радника
Градске општине Земун.
Број јавне набавке МВ-У-16/16.
Конкурснa документација за јавну набавку мале вредности – осигурање имовине и запослених радника
Градске општине Земун.
Број јавне набавке МВ-У-16/16.

Позив за подношење понудe

Kонкурсна документација осигурање

Појашњења 1 и измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 2 и измена 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

20. мај 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун, Број јавне набавке МВ-Д-13/16.
Конкурснa документацију за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун, Број јавне набавке МВ-Д-13/16.
Позив за подношење понудe
Конкурсна документација

Појашњење КД 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Изменa конкурсне документације 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

19. мај 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме -скенери, штампачи.
Број јавне набавке МВ-Д-14/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме-скенери, штампачи.
Број јавне набавке МВ-Д-14/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. мај 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка горива.
Број јавне набавке МВ-Д-12/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка горива.
Број јавне набавке МВ-Д-12/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена КД 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. април 2016.

Конкурснa документацију за јавну набавку – набавка добара – набавка часописа Светосавско звонце.
Број јавне набавке ППБОП-Д-1/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношења понуда јавну набавку – набавка добара – набавка часописа Светосавско звонце.
Број јавне набавке ППБОП-Д-1/16.

Конкурсна докуметација

Обавештење о покретању поступка

Измена КД

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка рачунарских делова.
Број јавне набавке МВ-Д-11/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка рачунарских делова.
Број јавне набавке МВ-Д-11/16.

Позив за подношење понуде

КД

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – снимање и монтажа видео материјала везаног за активности наручиоца и постављање на сајт наручиоца.
Број јавне набавке МВ-У-8/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – снимање и монтажа видео материјала везаног за активности наручиоца и постављање на сајт наручиоца.
Број јавне набавке МВ-У-8/16.

Позив за подношење понуде

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. март 2016.

Позив за подношење понудe и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме-скенери, штампачи, број јавне набавке МВ-Д-10/16.

Позив за подношење понудe

Измена 1

Појашњења 1 и изменa 2

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

21. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме -рачунарска опрема.Број јавне набавке МВ-Д-9/16.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема.Број јавне набавке МВ-Д-9/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. март 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку услуга услуге надзора радова – Партијa 2. Број MВ-У-5/16.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга услуге надзора радова – Партијa 2. Број MВ-У-5/16.

Позив за подношење понуде

Измена 1 КД

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567