logo-beograda

Јавне набавке

10. август 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/18
Услуга израде планова, елабората и процена из области ванредних ситуација, безбедност и здравља на раду, одбране и безбедности

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Радови на поправци степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – дечија игралишта

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуге стручног надзора над радовима на поправци степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга закупа опреме за штампање са услугом одржавања уређаја.

Претходно обавештење

08. август 2018.

06. август 2018.

26. јул 2018.

16. јул 2018.

29. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-10/18
Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције, обликовано по партијама
Партија 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Партија 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 1
Одлука о измени уговора о јавној набавци

Страна:34567