logo-beograda

Јавне набавке

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.
Конкурсна документација за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Изменa конкурсне документације 1 – појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњења 2 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне докуметације 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга надзора радова – партија 3.
Број МВ-У-5/16.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга надзора радова – партија 3.
Број МВ-У-5/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

23. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Број МВ-У-26/16 набавка услуга – геодетске услуге.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности
Број МВ-У-26/16 набавка услуга – геодетске услуге.

Позив за подношење понуде
Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.

Позив за подношење понудe

Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине.
Број јавне набавке МВ-Д-24/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине.
Број јавне набавке МВ-Д-24/16.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19. август 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Обавештење о покретању поступка
КД

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. јул 2016.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. јул 2016.

Позив за подношење понудa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.

Позив за подношење понудa
Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. јул 2016.

 
Обавештење о покретању поступка за ЈН услуге одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун.
Број ППБОП-У-2/16.

Конкурснa документација за ЈН услуге одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун.
Број ППБОП-У-2/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсну документациja

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567