logo-beograda

Јавне набавке

31. март 2017.

17. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 1

15. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. март 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку часописа Светосавско звонце.
Број ППБОП-Д-1/17.
Конкурсна документација за набавку часописа Светосавско звонце
Број ППБОП-Д-1/17.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлукa о додели уговора

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

06. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Изменa конкурсне документације

Појашњење 2/Изменa

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 1

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

02. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.
Конкурсна документација Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о закљученом уговору

21. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567