logo-beograda

Јавне набавке

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка активне мрежне и серверске опреме
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка плотера
Претходно обавештење

23. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/17
Набавка часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

22. јануар 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-10/17

Набавка стручне литературе – „Прописи.нет“, електронског часописа „Прописи у пракси – Lege artis“ и електронског издања за праћење јавних набавки „Инг-Про јавне набавке“ за 2018.годину

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. јануар 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-8/17

Набавка часописа „Буџетски инструктор“, „Правник у јавном сектору и Специјалис за директоре“, „Правник у правосуђу“, „Правник у привреди и Пореско-рачуноводствени инструктор са додатком Специјалис за царине“ и „Електронске базе Paragraf Lex“

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-21/17
Услуге стручног надзора над радовима текуће поравке и одржавање осталих објеката – атарски путеви

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/17
Набавка часописа „Саветник-часопис за буџетски систем“ и електронско одржавање модула „Саветник-Трезор“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25. децембар 2017.

22. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/17
Набавка публикација у електронском извору „Propis Soft specijal JAVNE NABAVKE“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15. децембар 2017.

Страна:34567