Трибина у Батајници

Градска општина Земун организује
Т Р И Б И Н У
у петак, 30. јуна 2017.год, у МЗ Батајница, ул. Јована Бранковића бр. 2, Батајница
с почетком у 18.00 часова.
Теме: Контрола плодности земљишта
Нови штетни организми у биљној производњи