Приступ подацима од јавног значаја

Приступ подацима од јавног значаја

Назив органа: Градска општина Земун;

Адреса седишта: Магистратски трг 1, 11080 Земун;

тел. +381 11 2198 323, 011 3778 400;

 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ

информацијама од јавног значаја је Александар Грдинић, заменик

начелника Управе градске општине Земун.

 

 

Контакт подаци овлашћених лица су:

 

Александар Грдинић

Градска општина Земун

Магистратски трг 1

11080 Земун

Канцеларија број 54

Телефон: 3778 404;

e-mail: aleksandar.grdinic@zemun.rs

 

Марко Јанковић

Градска општина Земун

Магистратски трг 1

11080 Земун

Канцеларија број 51

Телефон: 3778 404, 3778-424;

е-mail: marko.jankovic@zemun.rs

Захтев за приступ информацији од јаног значаја