Приступ подацима од јавног значаја

Приступ подацима од јавног значаја

Назив органа: Градска општина Земун;

Адреса седишта: Магистратски трг 1, 11080 Земун;

 
Oвлашћено лице за поступање је по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини Земун је Марко Јанковић, секретар Скупштине Градске општине Земун.

Контакт подаци овлашћеног лица су:

 

Марко Јанковић

Градска општина Земун

Магистратски трг 1

11080 Земун

Канцеларија број 51

Телефон: 3778 404, 3778-424;

е-mail: marko.jankovic@zemun.rs

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја