Јавни позив


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

 

Текст огласа и документацију можете преузети на сајту града Београда:

 

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/

http://www.beograd.rs/images/file/93ba254a0dbd0e60500b32bdba7a4374_9757691978.pdf

 

Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона Секретаријата за привреду: 011/7157-341, 011/7157-391, 011/7157-396, или у Градској општини Земун на следеће бројеве телефона: 011/3778-413, 011/2197-985


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Краљице Марије 1
 
Објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда www.beograd.rs у одељку Градски конкурси, огласи и тендери, линк
 
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1749260-obavestenje-o-raspisivanju-javnog-oglasa-za-prikupljanje-pisanih-ponuda-za-davanje-u-zakup-i-na-koriscenje-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini_2/
 
, или лично у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона Секретаријата за привреду: 011/7157-389, 011/7157-391, 011/7157-396, 011/7157-830, или у Градској оптшини Земун на следеће бројеве телефона: 011/3778-615, 011/2612-776.
 


 

Среда, 14. фебруар 2018. године

 
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2018. годину, број: 3-104/18-ГВ од 02. фебруара 2018. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1471/18-Г од 12. фебруара 2018. године
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ

 
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/,
или у канцеларији број 80, на другом спрату, у градској општини Земун.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-831, 011/7157-392, 011/7157-399 и 011/3778 – 615.
 


08.01.2018.
 
РАСПИСАН ИПАРД ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА


 
28.12.2017.
 

РАСПИСАН ЈЕ ПОЗИВ ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА – КУПОВИНУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 
03.07.2017.
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији
града Београда за 2018. годину

 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства

Образац 1а

Образац 1б

Образац 2а

Образац 2б

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину

 
Јавни позив без плаћања накнаде

Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде
 
Додатна образложења могу се добити сваког радног дана у канцеларији број 84 на другом спрату у градској општини Земун од 7.30 до 15.30 часова или на телефон
011/3778-482.
 


 
08.05.2017
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
 
На основу члана 8. став 2. тачка 2) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 9. Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима („Службени гласник РС, број 29/17), расписује
 

КОНКУРС

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2017. ГОДИНИ

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за арарна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
 
Информације у вези расписаног Конкурса доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
 
Информације се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.
 
Пријава на Конкурс подноси се у периоду од 08. маја до 08. јуна 2017. године.
 


 
05.05.2017
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
 
На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 16. Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа („Службени гласник РС, број 29/17), расписује
 
Ј А В Н И П О З И В
 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА У 2017 ГОДИНИ
 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за арарна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
 
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
 
Информације се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.
 
Захтев за одобравање права на подстицаје и Захтев за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у складу са овим Јавним позивом подносе се у периоду од 08. маја до 07. јула 2017. године.
 
 


 
06.04.2017
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

 
На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 8. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора („Службени гласник РС, број 29/17), расписује
 
Ј А В Н И П О З И В
 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2017. ГОДИНИ

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за арарна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
Информације се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.
Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. априла до 19. маја 2017. године.
 


 

10. март 2017. године
 
Остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини
 
Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и заштите животне средине бр. 119-01-395/2016-09 од 18.10.2016. године (у даљем тексту: Комисија), расписује:
 

ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

 
Рoк зa дoстaвљaњe зaхтeвa и дoкумeнтaциje je 15. мaрт 2017. гoдинe.
 
Рoк зa дoстaвљaњe зaхтeвa и дoкумeнтaциje je 15. мaрт 2017. гoдинe.
http://www.mpzzs.gov.rs/javni-pozivi/javni-pozivi-u-2017-godini/


 
Уторак, 21. фебруар 2017. године
 
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину, број: 3-242/17-ГВ од 9. фебруара 2017. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-980/17-Г од 17. фебруар 2017. године
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ – ТРАКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси:http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/,
или у канцеларији број 84, на другом спрату, у градској општини Земун.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-831, 011/7157-402, 011/7157-399 и 011/3778 – 482.
 


 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

 

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ
 

ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда www.beograd.rs у одељку Градски конкурси, огласи и тендери – Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда, или у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 од 8 до 15 часова.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-389, 011/7157-391, 011/7157-396, 011/7157-830 и 011/3778 – 482.
 


 
 
петак, 26. август 2016.
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2017. годину
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину,
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2017. ГОДИНУ

 
Јавни позив пречи закуп 2017-2608
 
Образац 1а – Изјава физичко лице
 
Образац 1б – Изјава правно лице
 
Образац 2а – Изјава физичко лице
 
Образац 2б – Изјава правно лице
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Београда за 2017. годину
 
Захтев за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији града Београда за 2017. годину
 
Додатна образложења могу се добити сваког радног дана у канцеларији број 84 на другом спрату у градској општини Земун од 7.30 до 15.30 часова или на телефон
011/3778-482.
 


 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда за 2017. годину

 
Јавни позив без плаћања накнаде
 
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде
 
Додатна образложења могу се добити сваког радног дана у канцеларији број 84 на другом спрату у градској општини Земун од 7.30 до 15.30 часова или на телефон
011/3778-482.