ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

 

 

Назив пројекта: Програм енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Градска општина Земун

Извор финансирања: Министарство рударства и енергетике и ГО Земун

Укупна вредност пројекта: 50.000.000,00 динара.

Министарство рударства  обезбедило је учешће  у финансирању Програма у висини од 30.000.000,00 динара, и Градска општина Земун обезбедила учешће  у финансирању Програма у висини од 20.000.000,00 динара.

Период реализације Пројекта: од 20. јула 2023. године до 20. јула 2024. године

Програм обухвата следеће мере: унапређење термичког омотача (заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача),  постављања термичке изолације, замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, замене постојеће или уградња нове цевне мреже,  уградње топлотних пумпи које користе енергију ваздуха, воде и земље, уградњa соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, уградњa соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и друге мере/пакети мера у складу са јавним позивом.

 


 

 

Назив пројекта: „Бебо добродошла у Земун“

Извор финансирања: Министарство за бригу о породици и демографију и Градска општина Земун

Укупна вредност пројекта:  8.500.000,00 динара

Министарство за бригу о породици и демографију обезбедило је 5.000.000,00 динара а ГО Земун 3.500.000,00 динара

Период реализације: 22. јуна 2023. – 22. јуна 2024. године

Реализацију пројекта ”Бебо, добродошла у Земун”, обухвата поделу беби пакета родитељима новорођенчади, са територије ГО Земун.  Беби пакети садрже беби опрему која може да задовољи основне потребе сваког новорођенчета у првим месецима живота.

 


 

Назив пројекта: „Јачање дигиталних вештина код младих“

Извор финансирања: Министарство туризма и омладине

Укупна вредност пројекта: 1.228.604,00 динара

Период реализације: 4 месеца у току 2023. године

Циљ пројекта је имплементација програма за стицање практичних знања и вештина које подстичу запошљавање и предузетништво младих и опремање простора Канцеларије за младе ГО Земун у коме ће бити реализоване пројектне активности. Кључне активности на пројекту су реализација обуке за јачање дигиталних компетенција у области веб дизајна и обуке дигиталног маркетинга, пословног планирања,вештина продаје и комуникације за почетнике у пословању.

 


 

Назив пројекта: Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству

Извор финансирања: УНИЦЕФ

Укупна вредност пројекта: 300.000,00 динара

Период реализације пројекта: од 13. јуна 2022. године до 13. јануара 2024. године

Пројектне активности обухватају Формирање Центра за информисање, саветовање и подршку породици и родитељству у сарадњи са Центром за социјални рад – филијала Земун, Домом здравља „Земун“ и ПУ Др „Сима Милошевић“, обуке у циљу учвршћивања комуникације и сарадње између наведених институција, а средства ће бити утрошена на набавку дидактичких средстава за ПУ Др „Сима Милошевић“.

 


 

Назив пројекта: Програм  енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и  станова који спроводи Градска општине Земун

Извор финансирања: Министарство рударства и енергетике и ГО Земун

Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00 динара.

Министарство рударства  обезбедило је учешће  у финансирању Програма у висини од 15.000.000,00 динара, и Градска општина Земун обезбедила учешће  у финансирању Програма у висини од 15.000.000,00 динара.

Период реализације Пројекта: од 11. марта 2022. године до 31. децембра 2023. године

Број реализованих мера енергетске санације: Мере енергетске санације ће бити до краја 2023. године у 127 домаћинстава на територији ГО Земун.

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

 

Назив пројекта: „Програм енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Градске општине Земун“.

Извор финансирања: Министарство рударства и енергетике, ГО Земун

Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 динара

Суфинансирање у износу од 25%  средстава од укупне  суме потребне за реализацију пројекта. Министарство рударства и енергетике обезбеђује 25% средстава.

Трајање пројекта: 05.11.2021. – 31.12.2022.

Опис пројекта: Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Градсјке општине Земун. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива. Кроз реализацију пројекта доприноси се унапређењу енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећаном коришћењу обновљивих извора енергије у домаћиствима на територији Градске општине Земун, смањењу загађења ваздуха, смањењу потрошње енергије из нееколошких извора и јачању свести јавности о неопходности замене нееколошких извора енергије одрживим алтернативама.

 


 

Назив пројекта: Јединствено управно место у Батајници

Извор финансирања: Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Земун

Укупна вредност пројекта: 4.180.000,00 дин

Трајање пројекта: април 2021. – април 2022. године

Опис пројекта: ГО Земун је партнер својим суграђанима и окренута је њиховим интересима и потребама, као и могућностима да послове завршавају у својој МЗ, надомак својих домова. Из тих разлога успостављено је Јединствено управно место (ЈУМ) у Батајници, осмишљено са циљем да се грађанима омогући лакше и ефикасније остваривање њихових права из следећих области: послови матичне службе, послови везани за пореску службу, катастарски послови, део послова из области урбанизма, послови озакоњења објеката и послови бирачких права.  На овај начин омогућиће  се ефикаснија размена података из службених евиденција, како на локалном тако и на  републичком нивоу, а допринеће се већој правној сигурности грађана.

 


 

Назив пројекта: „Очување и заштита земљишта као природног ресурса у ГО Земун у 2021. години“.

Извор финансирања: Министарство заштите животне средине

Укупна вредност пројекта: 26.316.273,00 динара

Суфинансирање : 19.816.273,00 динара

Трајање пројекта: 12.07.2021. – 19.06.2023. године

Опис пројекта: У насељу Војни пут на Алтини, реализује се пројекат изградње спортско-рекреативног комплекса који се састоји из терена за мали фудбал, кошаркашког терена и парка са шетним стазама и парковским мобилијаром.

 


 

Назив пројекта „Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености“.

Извор финансирања: Делегација Европске уније у Р. Србији

Укупна вредност пројекта: 60.000,00 евра

Трајање пројекта:03.09.2019. – 03.03.2021. године

Опис пројекта: Оснаживање ромских породица и незапослених Рома у сврхе повећања запослености и социјалне инклузије реализовано је кроз оснивање Центра за оснаживање породице, обезбеђивање психосоцијалне подршке незапосленим лицима и њиховим породицама и оснаживање њихових капацитетета за тражење посла.  Реализоване су едукативне  радионице за децу, радионице психосоцијалне подршке за родитеље, индивидуално саветовање и креирање индивидуланих планова развоја за незапослене роме, вокацијски тренинзи са стручном праксом, социоекономска подршка породицама. Пројекат је реализован у року, закључно са  03.03.2021. године.