Oбрасци за спровођење избора

 
Шаблон за проверу потписа


 
Oдлука о обрасцима усвојена


 
Изборна листа кандидата 2016


 
Овлашћење за подношење изборне листе 2016


 
Сагласност носиоца ИЛ 2016


 
Потврда о изборном праву 2016


 
Изјава о прихватању кандидатуре 2016


 
Потврда о пребивалишту кандидата 2016


 
Списак бирача 2016


 
Изјава подршке бирача 2016


 
Решење о проглашењу изборне листе 2016


 
Решење о одбацивању неблаговременост 2016


 
Закључак о утврђивању недостатака 2016


 
Решење о одбијању проглашења изборне листе 2016


 
Решење о испуњењу услова за пс ик бо 2016


 
Решење о утврђивању збирне изборне листе 2016


 
Контролни лист 2016


 
Гласачки листић 2016


 
Потврда о бирачком праву за гласање ван бм 2016


 
Записник о примопредаји изб мат пре гласања 2016


 
Записник о раду бирачких одбора 2016


 
Записник о примопредаји изб. материјала после гласања 2016


 
Пријава домаћих посматрача


 
Списак посматрача д 2016


 
Пријава страних посматрача


 
Списак посматрача с 2016


 
Записник о раду ик на утврђивању резултата 2016


 
Уверење о избору одборника 2016