АНКЕТА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЗЕМУНА

„Баштина (наслеђе) је начин културне продукције који, као представа саме себе, удахњује нови живот ономе што је угрожено или застарело“. (Ауторка: Amy Mountcastle)

 

Европска година културног наслеђа
-уметност дељења на примерима културног наслеђа у Земуну

 

Дани европске баштине 2018. су препознати као један од кључних програма за реализацију Европске године културног наслеђа. Кроз ову тему, нагласак се ставља на потребу упознавања и разумевања културног наслеђа као заједничког ресурса, подизању свести о заједничкој историји и вредностима и јачању осећаја припадности свом и заједничком европском простору.

 

У оквиру овогодишње теме/програма – Европска година културног наслеђа – уметност дељења на примерима културног наслеђа у Земуну – желимо да спроведемо анкету која ће нам помоћи да сазнамо како грађани и грађанке Земуна „виде“, односно, шта за њих представља наслеђе локалне заједнице – физички артефакти и нематеријална баштина (обичаји, манифестације, предања) групе/друштва (оставштина прошлих генерација), да ли се оно „чува“ у садашњости, како би било остављено у наслеђе за добробит будућим генерацијама, шта то заправо значи, у чему се у тој комуникацији и чину дељења одликује сопствено културно наслеђе и зашто је баш неопходно да се оно дели, те зашто је то чин „уметност дељења“, зашто је потребно остављање простора и за нове идентитете и нове потребе и визије и друго. На крају, какав све то значај има за Земун.

 

Позивамо Вас да попуњавањем АНКЕТЕ помогнете да сви заједно дођемо до одговора шта данашњи Земунци издвајају као наслеђе Земуна и шта би то данас у 21. веку све требало да буде, те како виде то наслеђе у будућности?

 

Унапред хвала!

 

  1. Шта за Вас значи „живети у Земуну“ *


  2. Шта знате о Земуну као вишенационалној, мултикултурној и мултиверској средини - у прошлости/ у садашњости? *


  3. Култура и културна баштина су део баштине човечанства. Ваше мишљење о томе. *


  4. Шта све сматрате наслеђем/баштином Ваше општине (града) Земун? *


  5. Који су све споменици културе заштићени у Земуну? Набројте неке од њих. *


  6. Ако знате – како сте стекли сазнање о њима:
  у породициу школисамоиницијативно – заинтересовани за простор где живите (преко интернета, новина или ...)


  7. Ако нисте упознати да ли бисте желели да сазнате нешто више о простору, људима, споменицима на простору где живите? На који начин (предавања, интернет, или ...) *


  8. Шта знате о историјском развоју Земуна? *
  Не знам ништазнам из медијапричали су ми старији у породициучили смо у школи


  9. Значење које данас имају споменици културе у Земуну за Вас? *


  10. Које споменике, места и садржаје издвајате као део преживеле традиције у Земуну? *


  11. Које су границе старог језгра Земуна и због чега се тај простор тако назива? *


  12. Шта бисте Ви предложили као значајан део идентитета Ваше средине? *


  13. Да ли сте упознати са важнијим обичајима у току године у Земуну? (ако да, наведите које обичаје познајете): *


  14. Да ли сте упознати са предањима о Земунцима, земунским просторима, занимањима као делу усмене традиције (ако да, наведите бар један пример): *


  15. Коју врсту манифестација предлажете у циљу интеграције житеља Земуна? *


  16. Да ли сте мишљења да се могу обновити неки обичаји који су повезивали становништво Земуна у прошлости. Ако јесте, који су то: *


  17. Да ли познајете културу и обичаје новијих становника Земуна? (aко да, наведите неки пример): *


  18. Како видите Земун данас, у оквиру појма културна и креативна индустија (култура у производњи, дистрибуцији и потрошњи културних добара) *


  19. Шта бисте предложили општинској Управи за побољшање и очување културне баштине у Земуну? *


  Ваш e-mail: *


  Овај тест је заштита од аутоматског попуњавања форме
  captcha

  Који је текст на слици? *

  Упишите карактере са слике у ово поље