logo-beograda

Јавне набавке

19. август 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Обавештење о покретању поступка
КД

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. јул 2016.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. јул 2016.

Позив за подношење понудa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.

Позив за подношење понудa
Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. јул 2016.

 
Обавештење о покретању поступка за ЈН услуге одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун.
Број ППБОП-У-2/16.

Конкурснa документација за ЈН услуге одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун.
Број ППБОП-У-2/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсну документациja

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. јул 2016.

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге инофрмисања јавности – call centar.
Број МВ-У-19/16.

Конкурсну документација за јавну набавку мале вредности – услуге инофрмисања јавности – call centar.
Број МВ-У-19/16.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацију

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08. јул 2016.

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку – мале вредности – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе управе ГО Земун.Број МВ-Д-17/16.

Конкурсна документација за јавну набавку – мале вредности – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе управе ГО Земун.Број МВ-Д-17/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

07. јул 2016.

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку – мале вредности – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.Број МВ-Д-18/16.

Конкурсна документација за јавну набавку – мале вредности – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.Број МВ-Д-18/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацију
Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

17. јун 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку – отворен поступак – набавка електричне енергије.
Број јавне набавке ОП-Д-6/16.
Конкурсна документација за јавну набавку – отворен поступак – набавка електричне енергије.
Број јавне набавке ОП-Д-6/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Измена 1 КД

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. јун 2016.

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку – мале вредности – услуге информисања јавности – call centar, број МВ-У-15/16
Конкурснa документацијa за јавну набавку – мале вредности – услуге информисања јавности – call centar, број МВ-У-15/16
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 1 и измена 1

Скенирана одлука о додели уговора

Одлуку о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

09. јун 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку – отворен поступак – превоз ученика основних и специјалних школа у школској 2016/2017. години за подручје општине Земун.
Број јавне набавке ОП-У-5/16.
Конкурсна докуметација за јавну набавку – отворен поступак – превоз ученика основних и специјалних школа у
школској 2016/2017. години за подручје општине Земун.
Број јавне набавке ОП-У-5/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена 1 КД

Одлукa о додели уговора

Обавештење o закљученом уговору

Страна:23456