logo-beograda

Јавне набавке

08. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-21/17
Услуге стручног надзора над радовима текуће поравке и одржавање осталих објеката – атарски путеви

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/17
Набавка часописа „Саветник-часопис за буџетски систем“ и електронско одржавање модула „Саветник-Трезор“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25. децембар 2017.

22. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/17
Набавка публикација у електронском извору „Propis Soft specijal JAVNE NABAVKE“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15. децембар 2017.

08. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН Р-1/17 – набавка од више наручилаца-ОП
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – асфалтирање школског дворишта школе Вељко Рамадановић

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17. новембар 2017.

16. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-27/17
Набавка лиценце за програм ТeamViewer и одржавање лиценце за антивирус заштиту

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07. новембар 2017.

03. новембар 2017.

Страна:23456