logo-beograda

Јавне набавке

12. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

11. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора – Партија 1

Одлукa о додели уговора – Партија 2

Одлукa о додели уговора – Партија 3

Обавештење о закљученoм уговору – партија 1 – услуга штампања

Обавештење о закљученoм уговору – партија 2 – штампање Земунских новина

Обавештење о закљученoм уговору – партија 3 – израда промотивног материјала

05. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора за партију 1

Одлукa о додели уговора за партију 2

Одлукa о додели уговора за партију 3

Обавештења о закљученим уговорима за партију 1

Обавештења о закљученим уговорима за партију 2

Обавештења о закљученим уговорима за партију 3

31. март 2017.

17. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 1

15. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. март 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку часописа Светосавско звонце.
Број ППБОП-Д-1/17.
Конкурсна документација за набавку часописа Светосавско звонце
Број ППБОП-Д-1/17.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлукa о додели уговора

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Страна:23456