logo-beograda

Јавне набавке

01. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-6/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка горива.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка горива.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

30. мај 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-18/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка пројектора, лаптопа и штампача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка пројектора, лаптопа и штампача

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Скенирана Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. мај 2017.

Број јавне набавке МВ-У-15/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – услуга осигурања возила, зграда, опрема и запослених.

Конкрусна документација за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – услуга осигурања возила, зграда, опрема и запослених.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавестење о продузењу рока за подносење понуда/пријава

Додатне информације/појашњења

Конкурсна документација

Скенирана Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. април 2017.

Број набавке ОП-У-3/17
Позив за подношење понуда у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама.
Конкурсну документацију у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама.

Партија 1 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у земљи
Партија 2 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у иностранству

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 1

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

19. април 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-11/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-11/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

19. април 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуге – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције.
Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуге – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције.
Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Додатне информације/појашњења конкурсне докумантације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за ЈН – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције по партијама – Партија 1

Одлука о додели уговора за ЈН – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције по партијама – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

13. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – одржавање сервера и поправке компјутерске опреме и опреме за комуникацију.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-12/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – одржавање сервера и поправке компјутерске опреме и опреме за комуникацију.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-12/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

11. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора – Партија 1

Одлукa о додели уговора – Партија 2

Одлукa о додели уговора – Партија 3

Обавештење о закљученoм уговору – партија 1 – услуга штампања

Обавештење о закљученoм уговору – партија 2 – штампање Земунских новина

Обавештење о закљученoм уговору – партија 3 – израда промотивног материјала

05. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора за партију 1

Одлукa о додели уговора за партију 2

Одлукa о додели уговора за партију 3

Обавештења о закљученим уговорима за партију 1

Обавештења о закљученим уговорима за партију 2

Обавештења о закљученим уговорима за партију 3

Страна:23456