logo-beograda

Јавне набавке

13. март 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку часописа Светосавско звонце.
Број ППБОП-Д-1/17.
Конкурсна документација за набавку часописа Светосавско звонце
Број ППБОП-Д-1/17.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге информисања.
Број МВ-У-7/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлукa о додели уговора

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

06. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка административног и канцеларијског материјала по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Д-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Изменa конкурсне документације

Појашњење 2/Изменa

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 1

Скенирана одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

02. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.
Конкурсна документација Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о закљученом уговору

21. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – Консултантске услуге на изради пројеката обалоутврде са циљем обезбеђивања средстава за реализацију из фондова Европске уније или других међународних финасијских институција
Број МВ-У-3/17.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуге информисања.
Број МВ-У-1/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуге информисања.
Број МВ-У-1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – добара набавка пословног ентеријера, број МВ-Д-2/17
Конкурснa документацијa за ЈН мале вредности – добара набавка пословног ентеријера, број МВ-Д-2/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19. јануар 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 7.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 7.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345