logo-beograda

Јавне набавке

06. август 2018.

26. јул 2018.

16. јул 2018.

29. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-10/18
Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције, обликовано по партијама
Партија 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Партија 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције

22. јун 2018.

15. јун 2018.

12. јун 2018.

15. мај 2018.

07. мај 2018.

25. април 2018.

Страна:12345