logo-beograda

Јавне набавке

25. септембар 2017.

15. септембар 2017.

Набавка радова – радови на санацији и одржавању аутобуских стајалишта
Број јавне набавке ОП-Р-13/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

14. септембар 2017.

Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића по партијама, набавка кетеринга – партија 1
Број јавне набавке ЈН МВ-Д-24/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – кетеринг – партија 1

06. септембар 2017.

25. август 2017.

22. август 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-22/17

Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића по партијама, набавка кетеринга – партија 1
 
Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

15. август 2017.

Позив за подношење понуда – Услуга надоградње и одржавања комуникационе мреже са услугом фиксне телефоније, ОП-У-10/17
Конкурсна документација – Услуга надоградње и одржавања комуникационе мреже са услугом фиксне телефоније, ОП-У-10/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. август 2017.

Број јавне набавке ППБОП-У-3/17.
Одржавање и надоградња софтверског пакета Хермес.

 
Oбавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавешење о закљученом уговору

01. август 2017.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
 
Претходно обавештење

01. август 2017.

Јавна набавка у отвореном поступку – радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
 
Претходно обавештење

Страна:12345