Пореска администрација

 
Пореска управа – Филијала Земун
Главна 30
11080 Земун
 
Захтев се може поднети:
– лично – шалтер писарнице
– електронским путем
 
Радно време: 08-15 часова
 
Физичка лица
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
 
ОБРАЗАЦ ППИ-1
ОБРАЗАЦ ППИ-2
ПОДПРИЛОГ УЗ ПРИЛОГ 1
ПРИЛОГ 1 УЗ ОБРАЗАЦ ППИ-1
ПРИЛОГ 2 УЗ ОБРАЗАЦ ППИ-1
 
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
 
Пореска управа
 
Пореске пријаве и обрасци
 
е-Управа, потврда о измиреним пореским обавезама Земун
 
Правна лица
 
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
 
ОБРАЗАЦ ППИ-1
ОБРАЗАЦ ППИ-2
ПОДПРИЛОГ УЗ ПРИЛОГ 1
ПРИЛОГ 1 УЗ ОБРАЗАЦ ППИ-1
ПРИЛОГ 2 УЗ ОБРАЗАЦ ППИ-1
 
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
 
Пореска управа
 
Пореске пријаве и обрасци
 
е-Управа, потврда о измиреним пореским обавезама Земун