ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА


 
ПРОЈЕКАТ ”УГОВОР О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 6 месеци – Уговор о донацији потписан 23. новембра 2016. године, Рок реализације: 31. мај 2017. године
Укупна вредност пројекта: 250.000,00 динара
Вредност појединачног пакета је 25.000,00 динара
Пројекат реализације завршен


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 1. септембар 2016. године, рок реализације 31. децембар 2016. године
Укупна вредност пројекта: 450.000,00 динара
Број одобрених пакета: 30
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 1. септембар 2016. године, рок реализације 31. децембар 2016. године
Укупна вредност пројекта: 450.000,00 динара
Број одобрених пакета: 30
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 14 месеци – Уговор о донацији потписан 24. маја 2016. године, Рок реализације: 31. јул 2016. године
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 11
Вредност појединачног пакета је 500.000,00 динара
Пројекат реализације је у току


 
ПРОЈЕКАТ“ ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ“ СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца – Решење о донацији потписано 6. августа 2015. године
Рок реализације: 31. децембар 2015. године
Укупна вредност пројекта: 390.000,00 динара
Број одобрених пакета: 26
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца – Решење о донацији потписано 6. августа 2015. године
Рок реализације 31. децембар 2015. године
Укупна вредност пројекта: 395.000,00 динара
Број одобрених пакета: 26
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат реализације је у току


 
ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 16 месеци – Уговор о донацији потписан 22. јуна 2015. године, Рок реализације: 31. октобра 2016. године
Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара
Пројекат реализације је у току


 
ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 14 месеци – Уговор о донацији потписан 18. маја 2015. године Рок реализације: 31. јул 2016. године
Укупна вредност пројекта: 4.950.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 500.000,00 динара
Пројекат реализације је у току


 
ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 17. априла 2015. године Рок реализације: 31. мај 2016. године
Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 330.000,00 динара
Пројекат реализације у току


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 19. августа 2014. године, рок реализације 31. децембар 2014. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 19. августа 2014. године, рок реализације 31. децембар 2014. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
”ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 11 месеци – Уговор о донацији потписан 19. јуна 2014. године Рок реализације 31. мај 2015. године
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 15
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 12 месеци – Уговор о донацији потписан 9. маја 2014. године
Рок реализације: 31. мај 2015. године
Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца – Решење о донацији потписано 23. августа 2013. године, рок реализације 31. децембар 2013. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 23. августа 2013. године, рок реализације 31. децембар 2013. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован


 
ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИРЛ” СРЕДСТВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
Време реализације: 12 месеци – Уговор о донацији потписан 12. јула 2013. године, рок реализације јул 2014. године
Укупна вредност пројекта: 82.000 евра
Број грађевинских пакета: 35
Вредност појединачног пакета је 2.000 еура
Пројекат успешно реализован