ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

ПРОЈЕКТИ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ,ПРОГНАНИХ И  РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације:  13 месеци-Уговор о донацији потписан 20.новембра 2023. године,

Рок реализације: 31.12.2024. године

Укупна вредност пројекта: 2.500.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 250.000,00 динара

Пројекат је у току.

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИРЛ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације:  13 месеци-Уговор о донацији потписан 20.новембра 2023. године,

Рок реализације: 31.12.2024. године

Укупна вредност пројекта: 2.500.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 250.000,00 динара

Пројекат је у току.

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 24.августа 2023. године, рок реализације 31. децембар 2023. године
Укупна вредност пројекта: 875.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 35.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 12 месеци – Уговор о донацији потписан 19. јун  2023. године

Рок реализације: 31. 07. 2024. године
Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 3
Вредност појединачног пакета је  800.000,00 динара

Пројекат реализације је у току.

 

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 13 месеци -Уговор о донацији потписан  14. април  2022. године

Рок реализације: 31.05.2023. године

Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 5
Вредност појединачног пакета је 700.000,00 динара

Враћена средства 

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 19 месеци – Уговор о донацији потписан 17. марта  2022. године

Рок реализације: 31. 10. 2023. године, Анекс Уговорa
Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 9
Вредност појединачног пакета је  550.000,00 динара

Пројекат успешно реализован.

 

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАВАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА  ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЦНИЦОМ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 04. марта 2022. године

Рок реализације: 31. 10. 2023. године, Анекс Уговорa
Укупна вредност пројекта: 5.100.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 3
Вредност појединачног пакета је 1. 500.000,00 динара

Пројекат успесно реализован.

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 24. новембра 2022. године

 рок реализације 31.03. 2023. године
Укупна вредност пројекта: 625.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 25.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 19 месеци – Уговор о донацији потписан 07. април  2021. године

Рок реализације: 30. 11. 2022. године,Анекс Уговора
Укупна вредност пројекта: 4.800.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 8
Вредност појединачног пакета је  600.000,00 динара
Пројекат је успешно реализован.

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 3 месеца- Решење о донацији потписано 02. новембра 2021. године, 

рок реализације 28. фебруар 2022. године
Укупна вредност пројекта: 500.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 20.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 26. јул 2021. године,

 рок реализације 31. октобар 2021. године
Укупна вредност пројекта: 500.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 20.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Вереме реализације: 42 месеца-Уговор о донацији потписан  14.мај 2020. године

Рок реализације: Анекс 5 Уговора о донацији потписан  30.новембра 2023. године

Укупна вредност пројекта: 8.250.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 15
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара

Пројекат успесно реализован

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месец- Решење о донацији потписано 18. октобра 2020. године, 

рок реализације 28. фебруар 2021. године
Укупна вредност пројекта: 500.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 20.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 18. новембра 2020. године,

 рок реализације 01. април 2021. године
Укупна вредност пројекта: 400.000,00 динара
Број одобрених пакета: 20
Вредност појединачног пакета је 20.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Вереме реализације: 25  месеци-Уговор о донацији потписан  23. април 2019. године

Рок реализације по Анекс 3 Уговору : 31.12.2021. године

Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 11
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара

Пројекат је успешно реализован.

 

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 37 месеци – Уговор о донацији потписан 15. маја 2019. године,

Рок реализације по Анекс 4 Уговору : 30.06.2022. године
Укупна вредност пројекта: 2.200.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 1
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације:  12 месеци-Уговор о донацији потписан 03.јула 2019. године,

Рок реализације по Анекс 3 Уговору: 31.08.2021. године

Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара

Пројекат је успешно реализован.