ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЈАЧНЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗЕМУН
jpzemun@gmail.com
Kонтакт телефони: 2610239 и 2610369

 
Јавно предузеће је основано 9.10.1991. године под називом Јавно предузеће за управљање пословним простором „Пословни простор- Земун“, у циљу обављања делатности управљања и одржавања пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун.
 
Јавно предузеће је уписано у Регистар Привредног суда у Београду под бројем Fi-12948/91 од 2.12.1991. године, а у Регистар Агенције за привредне регистре преведено је Решењем БД 37558/2005 од 6.6.2005. године.
 
Одлуком оснивача, Скупштине општине Земун од 30.12.2003. године, Јавном предузећу се поверавају послови уређивања и одржавања гробаља и сахрањивања у посебним насељеним местима на територији општине Земун, а Одлуком од 11.6.2005. године, Јавном предузећу поверавају се послови обављања комуналне делатности – одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама на територији Градске општине Земун, којима не управљају ЈКП Градске пијаце.
 
Одлуком Скупштине града Београда од 1.7.2016. године, Град Београд преузима послове управљања пословним простором у својини Града Београда, а Јавно предузеће наставља да обављања комуналну делатност, управљање пијацама и гробљима, под новим називом – „Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун“, односно скраћени назива „ЈП Земун“. Скупштина градске општине Земун поверила је Јавном предузећу на управљање односно одржавање и пружање пијачних услуга на пијацама: „Сава Ковачевић“, „Земун Поље“, „Батајница“, „Галеника“ и „Шајкашка“. Јавно предузеће управља, односно одржава и обавља послове сахрањивања на гробљима у Батајници и Угриновцима.
 
Јавно предузеће је, у складу са Законом, оснивач два зависна привредна друштва и то Агенције ЈП „Пословни простор Земун“ за одржавање пословног простора д.о.о. и Туристичког центра Земун д.о.о.
 
Органи Јавног предузећа су Надзорни одбор и вршилац дужности директора Јавног предузећа.
 
Председник Надзорног одбора је Наташа Пожар, дипломирани економиста, а чланови су Станислав Глумац, дипломирани машински инжењер и доктор наука и Маринко Марић, дипломирани правник, као представник запослених. Вршилац дужности директора Јавног предузећа је Владимир Ћорић, дипломирани правник.