Стратегија развоја Градске општине Земун 2017-2022

ПОЗИВАМО ВАС ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ У РАЗВОЈУ ЗЕМУНА.
ПОПУЊАВАЊЕМ АНКЕТЕ ПОМАЖЕТЕ ДА НАШ ЗЕМУН БУДЕ БОЉИ И ЛЕПШИ.

  1. Која изјава најбоље изражава Ваша осећања према Земуну?

  a) Волим Земунb) То је општина у којој могу да живим до крајаc) То је општина из које бих најрадије отишао/ -лаd) Равнодушан/-на самe) Љут/-а самf) Без одговора

  2. Оцените оценом од 1 до 5 следеће елементе квалитета живота у Земуну (1 – најнижа, 5 – највиша оцена)

  Брига о предшколској деци
  Услови за основно образовање
  Брига о старим лицима
  Брига о избеглим и интерно расељеним лицима
  Брига о особама са инвалидитетом
  Рекреативни садржаји
  Услови за спорт
  Културни живот
  Завршавање послова код општинске администрације

  3. Које су, према Вашем мишљењу, три најважније ствари (три приоритета) које прво треба урадити/ решавати на подручју ГО Земун?

  a) Подстицање развоја предузетништваb) Подстицање развоја пољопривредеc) Подстицање развоја туризмаd) Побољшање услова предшколског образовања и васпитањаe) Побољшање услова у основним школамаf) Унапређење садржаја из области културеg) Унапређење услова за спорт и рекреацијуh) Унапређење бриге о старим лицимаi) Унапређење бриге о особама са инвалидитетомj) Унапређење бриге о избеглим и интерно расељеним лицимаk) Унапређење услова за живот младихl) Промовисање здравих стилова животаm) Промоција заштите локалног еко-системаn) Унапређење саобраћајне инфраструктуре (сеоских, пољских и другихнекатегорисаних путева)o) Превазилажење архитекстонских баријера на јавним површинама занеометано кретање особа са инвалидитетом, мајки са децом и пешака