logo-beograda

Јавне набавке

02. фебруар 2018.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга превоза ученика
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручју ГО Земун
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са испоруком за избеглице на територији ГО Земун
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка активне мрежне и серверске опреме
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка плотера
Претходно обавештење

23. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/17
Набавка часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

22. јануар 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-10/17

Набавка стручне литературе – „Прописи.нет“, електронског часописа „Прописи у пракси – Lege artis“ и електронског издања за праћење јавних набавки „Инг-Про јавне набавке“ за 2018.годину

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. јануар 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-8/17

Набавка часописа „Буџетски инструктор“, „Правник у јавном сектору и Специјалис за директоре“, „Правник у правосуђу“, „Правник у привреди и Пореско-рачуноводствени инструктор са додатком Специјалис за царине“ и „Електронске базе Paragraf Lex“

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345