logo-beograda

Јавне набавке

28. јул 2017.

28. јул 2017.

12. јул 2017.

06. јул 2017.

30. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-19/17
Заштита животне средине – Eко патрола
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. јун 2017.

Обавештење о покретању поступка за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија број ППБОП-Д-2/17.
Конкурснa документацијa за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-17/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења – 1

Измена Конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Додатне информације/појашњења 3

Измењену Конкурсну документацију 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Р-16/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка радова – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка радова – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08. јун 2017.

Број јавне набавке ОП-Д-7/17.

Позив за подношење понуда за ЈН отворен поступак – добра – набавка електричне енергије.

Конкурсна документација за ЈН отворен поступак – добра – набавка електричне енергије.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења 1

Измењену Конкурсну документацију 1

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци

05. јун 2017.

Број јавне набавке ОП-Д-5/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отовореном поступку – набавка добара – Закуп опреме за штампање са услугом за одржавања.

Конкурсна документација за јавну набавку у отовореном поступку – набавка добара – Закуп опреме за штампање са услугом за одржавања.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345