logo-beograda

Јавне набавке

30. децембар 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 6.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 6.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. децембар 2016.

Позив за подношење понуде за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Опрема за видео надзор земунских школа. Број јавне набавке Д-1/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Опрема за видео надзор земунских школа. Број јавне набавке Д-1/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатне информације/Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – надзор Земунских школа

26. децембар 2016.

Позив за подношење понуда – за ЈН мале вредности број МВ-У-23/16
набавка услуга – специјализоване услуге – израда процене угорожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији ГО Земун
Конкурснa документацијa – за ЈН мале вредности број МВ-У-23/16
набавка услуга – специјализоване услуге – израда процене угорожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији ГО Земун

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/Појашњења 1

Додатне информације/Појашњења 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16. децембар 2016.

Обавештење о покретању поступка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Конкурснa документацијa у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за набавку добара – набавка стручне литературе-Партија 5.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. децембар 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 4.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Kонкурснa документацијa за набавку стручне литературе – партија 4.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Kонкурснa документацијa

Изменa КД 1

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. децембар 2016.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности број МВ-Д-28/16 набавка добара – административна опрема – рачунарска опрема – мрежа за потребе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-28/16.
Конкурснa документацијa за ЈН мале вредности број МВ-Д-28/16 набавка добара – административна опрема – рачунарска опрема – мрежа за потребе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-28/16.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. децембар 2016.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности број МВ-Д-27/16 набавка добара – лиценца.
Број јавне набавке МВ-Д-27/16
Конкурсна документација за ЈН мале вредности број МВ-Д-27/16 набавка добара – лиценца.
Број јавне набавке МВ-Д-27/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04. новембар 2016.

 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 3.
Број ППБОП-Д-4/16
Конкурсна документација за набавку стручне литературе – партија 3.
Број ППБОП-Д-4/16

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. октобар 2016.

Обавештење о покретању поступка за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. октобар 2016.

Позив за подношење понуда за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16
Конкурсна документација за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345