logo-beograda

Јавне набавке

28. октобар 2016.

Обавештење о покретању поступка за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. октобар 2016.

Позив за подношење понуда за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16
Конкурсна документација за набавку услуга – услуга надзора радова – Партија 3.
Број ЈН МВ-У-5/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26. октобар 2016.

Позив за подношење понуда у Националном отвореном поступку – набавка добара – НАБАВКА 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број RHP-W2-NOPZ-1/16

Конкурсну документацију у Националном отвореном поступку – набавка добара – НАБАВКА 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број RHP-W2-NOPZ-1/16

Обавештење о покретању набавке

Тендерски досије

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11. октобар 2016.

 
Обавештење о покретању поступка за набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе по партијама-Партија 1.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе по партијама-Партија 1.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.
Конкурсна документација за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Изменa конкурсне документације 1 – појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњења 2 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне докуметације 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга надзора радова – партија 3.
Број МВ-У-5/16.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга надзора радова – партија 3.
Број МВ-У-5/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

23. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Број МВ-У-26/16 набавка услуга – геодетске услуге.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности
Број МВ-У-26/16 набавка услуга – геодетске услуге.

Позив за подношење понуде
Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.

Позив за подношење понудe

Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине.
Број јавне набавке МВ-Д-24/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине.
Број јавне набавке МВ-Д-24/16.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345