logo-beograda

Јавне набавке

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга закупа опреме за штампање са услугом одржавања уређаја.

Претходно обавештење

08. август 2018.

06. август 2018.

26. јул 2018.

16. јул 2018.

29. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-10/18
Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције, обликовано по партијама
Партија 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Партија 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 1
Одлука о измени уговора о јавној набавци

22. јун 2018.

15. јун 2018.

12. јун 2018.

15. мај 2018.

Страна:12345