ОП-У-8/20

15. мај 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-8/20

Оглашавање на медијском порталу

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору