12. мај 2023.

 

 

Градска општина Земун је дана 12.05.2023. године расписала трећи Јавни позив за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности  – за средства, преостала по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Земун, заведен на писарници код Комесаријата број: 9-9/57 од  дана 11.03.2022. године и код Градске општине број: 400-20/2022-VII од дана 04.03.2022. године.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 32 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 12.05.2023.године, а најкасније до 12.06.2023. године.

 

Конкурсна документација заинтересована лица могу преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.  и у соби 100 Повереништва, на III спрату ГО Земун..

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун. 

 
Све додатне информације заинтересована лица могу добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469.
 

Прилог: Потребни пријавни обрасци.

 

Документи које странка треба да достави уз пријаву

Изјава продавца сеоске куће

Образац изјаве подносиоца избеглица за сеоске куће

Образац пријаве на Јавни позив за сеоске куће избеглице

Скенирани Jавни позив