ОП-У-10/20

16. јун 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-10/20

Услуга штампања, израда промотивног материјала, штампање Земунских новина обликована по партијама

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена Конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2

Измена Конкурсне документације 2

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 1

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 2

Одлука о додели уговора – ПАРТИЈА 3

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3