ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ ”ЗЕЛЕНИ УГАО” И ”ЗЕЛЕНИ КРУГ”

31. август 2015.

 
У циљу промовисања одговорног односа премаприроди и заштићеним еко системима, општина Земун организовала је бесплатне једносатне и двосaтне пешачке туре на Великом ратном острву, под називом ”Зелени угао” и ”Зелени круг”.
 
Пешачке туре острвом реализоване су током месеца августа, а завршној шетњи,
30. августа присуствовао је и члан Већа општинеЗемун Владимир Костић.
 
Еколог Тања Кукобат на популаран начин презентовала је историјат острва, вредност водних ресурса, карактеристике биљног и животињског света и упознала многобројне грађане са неопходим мерама заштите овог предела са изузетним одликама.
 
Општина Земун је и ове године показала да се Велико ратно острво са својим природним потенцијалима може презентовати свим генерацијама кроз форму еко и едукативног туризма.
 
Опредељеност општине Земун је да се јавности, а нарочито младима укаже на потребу очувања природних добара на њеној територији, попут Канала Галовица, Добановачког забрана, Земунског градског парка и наравно Великог ратног острва.
 
1
 
DSC_7423