ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА РАД НА РАЧУНАРУ УЗ ”МОЈУ ЗЕМУНСКУ КАРТИЦУ”

13. јул 2017.

 
У организацији Градске општине Земун, кроз успешну реализацију пројекта ”Моја земунска картица”, завршен је циклус тромесечне обуке рада на рачунару за пензионере, незапослена и социјално угрожена лица. Тим поводом, 13. јула уручени су сертификати свим полазницима ове обуке.
 
Имајући у виду да значајан број лица из поменутих категорија нису имала прилику да стекну адекватну обуку за рад на рачунару, Градска општина Земун је омогућила да се кроз пројекат ”Моја земунска картица” омогући стицање знања из основног ”MS Office” пакета, као и да се полазници оспособе за комуникацију преко друштвених мрежа и да користе интернет.
 
Програмом обуке за рад на рачунару, који је имао 15 термина у временском трајању од два школска часа, били су обухваћени полазници из поменутих категорија који поседују персонализовану ”Моју земунску картицу”, као и боравиште или пребивалиште на територији Градске општине Земун.