УСКОРО НОВО ИГРАЛИШТЕ У УЛИЦИ МИЋЕ РАДАКОВИЋА

25. јануар 2018.

У циљу развоја локалне заједнице, а посебно услова за бављење рекреативним активностима на отвореном, за децу узраста од две до 12 година, Градска општина Земун се пријавила на конкурс друштвено одговорне компаније НИС ад Нови Сад, у оквиру програма ”Заједници заједно 2017. године”, са предлогом пројекта за уређење јавне зелене површине у блоковском павиљонском простору, између зграда бр. 6 и бр. 12, у Улици Миће Радаковића.
 
Простор је небезбедан, запуштен, са дотрајалим и оштећеним мобилијаром, небезбедним бетонским платоом и девастираном вегетацијом, без могућности обнове. Пројектом је предвиђено уређење платоа са дечјим игралиштем и прилазним стазама, са савременим реквизитима за игру и одговарајућом вегетацијом.
 
Пројекaт је одабран за финансирање од стране НИС-а ад Нови Сад, а као партнер на пројекту је изабрано ЈКП ”Зеленило Београд”, које је уједно и извођач радова.
Почетак радова на уређењу предвиђен је за почетак фебруара 2018. године, а завршетак радова се очекује до краја априла.