У ПЛАНУ УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ ЗЕМУНСКИХ ВРТИЋА

14. мај 2019.

Председник Градске општине Земун Дејан Матић одржао је 14. маја састанак са директорком Предшколске установе ”Др Сима Милошевић” Јасмином Боуали Станојковић и секретарком ПУ Јасмином Јукић на којем је анализиран извештај заједничке комисије запослених у Предшколској установи и управи ГО Земун о потребним радовима на реконструкцији најугроженијих вртића. На састанку су разматране све потребе и проблеми у функционисању вртића и дефинисани приоритетни објекти за грађевинско одржавање дечијих вртића у Земуну. Састанку су присуствовали начелница Управе Градске општине Земун Катарина Зрилић, члан Већа Градске општине Земун Владимир Костић, начелница Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Ивана Божовић и начелник Службе за заједничке послове Милан Крстић.

 

На предлог заједничке комисије која је обилазила објекте и пописивала оштећења на објектима у предшколској установи ”Др Сима Милошевић” као приоритетни радови на текућем одржавању означени су објекти вртића ”Зврк”, ”Бубамара”, ”Мала сирена”, ”Рода”, ”Камичак”, ”Бисер”, ”Чворак”, ”Палчић” и ”Бубица”, направљен је предмер и предрачун потребних радова, дефинисане су потребе и приоритети. Договорено је да се вртићи ”Зврк”, ”Бубамара” и ”Мала сирена” ове године први уреде за време лета, а направљен је и списак шта је све неопходно од мобилијара за све наведене вртиће како би до краја године било нађено решење о финансирању и постављању потребних мобилијара у договору са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту.

 

На захтев председника ГО Земун Дејана Матића дефинисани су приоритети за израду пројеката енергетске санације објеката вртића који се греју на угаљ, дрва, лож уље како би након прибављања сагласности за пројекте реконструкције и енергетске санације били израђени елаборати енергетске санације и машински пројекти најугроженијих, односно енергетски најнеефикаснијих вртића.

 

Пословодству предшколске установе  ”Др Сима Милошевић” остављен је једномесечни рок да после консултација са надлежним секретаријатом одреде који ће објекти бити реконструисани.