СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ”ПОMOЋ СТАРИМА”, ”ИНФО ПУЛТ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА” И ”ЗЕМУНСКИ ЕКО ЧУВАРИ”

28. април 2017.

 
Градска општина Земун ће у сарадњи са Националном службом за запошљавање реализовати три јавна рада: ”Помоћ старима”, ”Инфо пулт за пружање помоћи осетљивим групама грађана” и ”Земунски еко чувари”. На ова три јавна рада, која трају четири месеца, биће ангажовано укупно 12 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање.
 
За Јавни рад ”Инфо пулт за пружање помоћи осетљивим групама грађана”, у шалтер сали Градске општине Земун, пуно радно време, од 3. маја, ангажована је једна незапослена особа, која ће захваљујући познавању знаковног језика бити од велике помоћи суграђанима са оштећеним слухом. Такође, помоћ је усмерена и ка старијим суграђанима, слепим особама, особама са инвалидитетом, а састоји се у пружању услуга у попуњавању захтева, прикупљању потребне документације, која се налази у општини Земун, помоћи за лакше сналажење особа у простору општине, пратњи странака до одељења и служби општине.
 
На Јавном раду ”Земунски еко чувари” , који се спроводи од 3. маја, ангажована су четири лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Ова лица ће, у наредна четири месеца, радити на уређењу, чишћењу и кошењу запуштених зелених површина, обале Дунава, одводних канала и саобраћајница, а све у циљу унапређења животне средине, спровођења мера за њено очување и стварање лепшег и здравијег животног окружења.
 
На Јавном раду ”Помоћ старима” биће ангажовано седам незапослених лица која ће пружати помоћ старијим суграђанима у обављању свакодневних послова, а овога пута та помоћ је омогућена за 40 наших најстаријих суграђана.
 
Реализацијом ових јавних радова, Градска општина Земун, у сарадњи са Националном службом за запошљавање пружа прилику радно способним корисницима новчане социјалне помоћи, Ромима, лицима са ниским квалификацијама, технолошким вишковима, као и особама са инвалидитетом, да брже и лакше дођу до посла.
 
Ангажована лица примају одговарајућу месечну накнаду за обављени посао, као и накнаду за превоз.