RHP-W2-NOPZ-1/16

26. октобар 2016.

Позив за подношење понуда у Националном отвореном поступку – набавка добара – НАБАВКА 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број RHP-W2-NOPZ-1/16

Конкурсну документацију у Националном отвореном поступку – набавка добара – НАБАВКА 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број RHP-W2-NOPZ-1/16

Обавештење о покретању набавке

Тендерски досије

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору