REGISTRACIJA STAMBENIH ZAJEDNICA

 
Dokumentacija za prijavu stambenih zajednica u Registar se podnosi na šalterima 1 i 2 (prijem podnesaka) svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. – Gradska opština Zemun, Magistratski trg 1, šalter sala.
 
Za sve dodatne informacije
 
ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
Kancelarija broj 65, II sprat.
Telefon za informacije – 3778-506
 
U cilju unapređenja stanja u oblasti stanovanja na predlog Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture krajem 2016. godine usvojen je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (,,Sl. Glasnik RS”, broj 104/16). Stupanjem na snagu Zakona 31. decembra 2016. godine, stvorili su se preduslovi da se poboljša sistem upravljanja i održavanja u stambenim zgradama. Upravo zbog uvođenja efikasnog sistema upravljanja, stambenoj zajednici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, data je mogućnost da bude nosilac svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica, i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po prethodnom zakonskom rešenju , već u punom pravnom prometu. U tom smislu, bilo je potrebno da se drugačije uredi i registracija stambenih zajednica, kao i da podaci o stambenoj zajednici i upravniku budu javno dostupni. Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstveni sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji, čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama (a mnoge opštine ovakvu evidenciju nisu ni imale). Registracija stambenih zajednica je predviđena kao ,,jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a Rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.
 
ŠTA JE POTREBNO ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE
 
Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice
 
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
 
Dodatak prijavi
 
Zapisnici sa sednice i odluka o izboru upravika stambene zajednice (prilagođeni primerci)
 
Dokaz o uplaćenoj taksi
 
Očitana lična karta (za izabranog upravnika i izabrano ovlašćeno lice od strane Skupštine stambene zajednice ukoliko to lice podnosi prijavu za registraciju stambene zajednice umesto upravnika).
 
NAPOMENA
 
Na osnovu člana 6. Pravilnika o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata uz prijavu za registraciju se prilažu dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.
Potrebno je da podnosioci prijave za registraciju stambene zajednice podnesu uredno popunjene obrasce (prijava, zapisnik).
 
PREUZMITE OBRASCE
 
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
 
Dodatak prijavi
 
Zapisnici sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice (prilagođeni primerci)
 
KORISNI LINKOVI:
 
Baza jedinstvene evidencije RGZ – http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice