РАСПУШТЕНА СКУПШТИНА ГО ЗЕМУН И ОБРАЗОВАН ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

09. март 2016.

 
На седници Скупштине града Београда, одржаној 7. марта 2016. године, донета је Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Земун и образовању Привременог органа ГО Земун. Према овој одлуци Привремени орган се образује за обављање послова из надлежности Скупштине, председника Општине и Већа општине до конституисања Скупштине и избора извршних органа ГО Земун после избора који ће се одржати 24. априла 2016. године.
 
Скупштина града Београда донела је на истој седници и Решење о именовању председника и чланова Привременог органа ГО Земун, према којем је Дејан Матић именован за председника, док су Ненад Врањевац, Гаврило Ковачевић, Жарко Дроњак и Станислав Кулачин именовани за члановe Привременог органа ГО Земун.
 
grb