ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

31. март 2016.

 
Канцеларија за младе и Канцеларија за волонтере ГО Земун, у сарадњи са Националном службом за запошљавање – предавачима Сањом Шубашић-Благојевић и Павлом Кнежевићем, организовали су 30. и 31.марта 2016. године дводневну обуку за незапослене – пут до успешног предузетника.
 
Циљ обуке је да се незапосленима који су на евиденцији НСЗ олакша самозапошљење свим оним знањима о начинима финансирања и конкурисања за бесповратна средства и повољне кредите за покретање сопственог посла.
 
Полазници обуке упућени су како да на најбољи начин упосле своја знања и вештине, као и расположиве ресурсе, субвенције и бесповратна државна средства за која могу да конкуришу како би остварили своје пословне идеје. Од избора посла, до израде бизнис – плана, форме привредног субјекта, успешног пословања, обуку је уписало 46 особа. Један од услова за аплицирање за отворени конкурс за бесповратна средства која додељује НСЗ до 18. априла је управо сертификат о завршеној дводневној обуци „Пут до успешног предузетника“.
 
насловна
 
предуѕетниство 1