ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

24. новембар 2015.

 
У два целодневна предавања општина Земун је у сарадњи са Националном службом запошљавања за пријављене грађане организовала обуку за предузетништво.
 
Саветница НСЗ Сања Шубашић 23. новембра 2015. године упутила је присутне у државне субвенције за започињање приватног бизниса, да би у наставку предавања говорила и о најбољим начинима за организацију приватног посла.
Наредног дана Павле Кнежевић, такође саветник при НСЗ говорио је о бизнис плану као базичном документу за апликацију за државне субвенције у покретању приватног посла.
 
У оквиру предавања одржане су и радионице, а полазницима обуке је члан Већа ГО Земун Драган Матијевић уручио сертификате.
 
foto1
 
foto2