ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ПЛАВИ ХОРИЗОНТ

05. септембар 2016.

 
На иницијативу Градске општине Земун и грађана насеља Плави Хоризонт, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. изводи пројектовање и радове на изградњи канализације у вредности од 158 милиона динара, чији је завршетак планиран у мају 2017. године.
 
Планирано је пројектовање и изградња фекалне канализације пречника ф250mm и ф300mm, дужине близу 7.000 метара у постојећим улицама насеља.
 
На основу урађене техничке документације, у оквиру прве фазе, у претходном периоду изграђена је канализациона мрежа за подручја која су гушће насељена и ближа насељу Камендин, црпна станица „Школско добро“ и потис ф250 испод железничке пруге до реципијента, постојећег колектора у насељу Камендин.
 
Садашњи радови представљају другу фазу у оквиру које се наставља ширење канализационе мреже у преосталим деловима насеља, у којима се сада користе септичке јаме, у улицама Рајка Лешјанина, Косте Алковића, Николаја Салтикова, Косте Бранковића, Исидора Стојановића и Михајла Бандура.
 
До сада је изведено 1.050 метара канализационе мреже у улицама: 13, 17. и 23. Нова, као и у улицама Рајка Лешјанина и Владимира Јовановића.
 
насловна
 
пх1
 
px2