ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ПЕТЉЕ БАТАЈНИЦА

28. јун 2019.

 

У просторијама месне заједнице Батајница, 27. јуна одржана је јавна консултација и представљен План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за извођење радова на завршетку изградње петље Батајница, на ауто-путу Е-75, обилазница Београда.

 

Заинтересованој јавности, првенствено грађанима Батајнице Марина Комад, инжењер грађевинарства презентовала је План, упознала их са детаљима извођења радова на завршетку изградње овог важног инфраструктурног објекта.  

 

Предметна деоница аутопута Е-75. која је обухваћена Планом управљања животном средином и социјалним питањима део је трансевропске мреже аутопутева (ТЕМ) на правцу север-југ и део је система Паневропског саобраћајног Коридора “Х”, односно његовог крака “Х-б”, који повезује девет земаља Северне, Средње и Јужне Европе. У ужем смислу, деоница је део обилазнице око Београда и врши неколико важних функција јер омогућава измештање транзитног саобраћаја из Града Београда, повезује аутопут Е-75 са аутопутем Е-70 и омогућава везу са логистичком локацијом

центра за интермодални транспорт.

 

Предмет израде Плана управљања животном средином и социјалним питањима је комплекс петље Батајница: део Батајничког булевара од рампи Р2 и Р4 до раскрснице везног пута са Ул. Краља Михаила Зетског и локалним путем 3, саобраћајница првог реда од раскрснице са Батајничким булеваром до раскрснице са приступом за интермодални терминал, укључујући завршетак започетог моста преко пруге и паралелног моста „близанца“, локални пут 1 и локални пут 3. На овај начин ће бити завршена изградња поменутих саобраћајница, које ће омогућавати директну везу насеља Батајница и интермодалног терминала на аутопуту Е-75.

Сврха Плана управљања животном средином и социјалним питањима је да прикаже негативне еколошке утицаје и проблеме управљања у току извођења грађевинских радова као и неопходне мере ублажавања које Извођач мора да примени. Кључне компоненте Плана управљања животном средином су: План за умањење негативних утицаја на животну средину и План за праћење утицаја на животну средину.

Међународне финансијске институције класификовале су пројекат у Б категорију животне средине, за који је потребна израда Плана управљања животном средином и социјалним питањима. Предлагач пројекта је Влада Републике Србије, преко надлежног министарства, а реализује га „Коридори Србије“ д.о.о. док ЈП „Путеви Србије“ обезбеђује пројектну документацију.

Пројекат ће бити израђен у складу са српским законодавством, као и са

конвенцијама и смерницама заштите које су издале Међународне финансијске институције и институције Европске уније. План управљања животном средином и социјалним питањима, урађен је кроз теоријске студије, истраживања на терену, терену, консултације са представницима власти на регионалном и локалном нивоу.