ПРЕДЛОГ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 2018-2023

04. мај 2018.

Координациони тим за израду Стратегије развоја Градске општине Земун 2018-2023 позива грађане да се упознају са Предлогом нацрта Стратегије развоја ГО Земун
2018-2023 и да своје коментаре, примедбе, предлоге и сугестије које се односе на:
СИТУАЦИОНА И SWOT АНАЛИЗА
СТРАТЕШКИ ДЕО
и доставе их до 30. априла 2018. године на мејл адресу strategijarazvoja@zemun.rs.
 
Обавештавамо заинтересоване да је Јавна расправа на ову тему заказана за
уторак, 8. мај 2018. године у 18 часова (сала у Ул. Косовска бр.9).