ППБОП-У-4/18

06. август 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-У-4/18
Одржавање и надоградња софтверског пакета „Хермес“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору