ППБОП-У-3/15

03. август 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –
јавна набавка услуга- одржавање софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун , број ЈН ППБОП-У-3/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
одржавање софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,број ЈН ППБОП-У-3/15

Обавештење о покретању поступка

КД

Одлука о додели уговора о преговарачком поступку

Обавештење о закљученом уговору