ППБОП-У-2/19

07. март 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-У-2/19
Набавка часописа „Саветник“ – часопис за буџетски систем и електронско одржавање модула „Саветник-Трезор“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору