ППБОП-Р-5/19

22. мај 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Р-5/19
Набавка радова – Додатни радови – Текуће поправке и одржавање осталих објеката-школских дворишта и терена на подручју ГО Земун 

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору