ППБОП-Р-3/16

19. август 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Обавештење о покретању поступка
КД

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору