ППБОП-Д-9/18

20. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/18
Набавка стручне литературе – Прописи у пракси Леге артис и саветник за обрачун, опорезивање и исплату зарада, плата и других примања за 2019. годину

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору