ППБОП-Д-8/18

03. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-8/18
Набавка електронске базе прописа Paragraf lex, часописа Правник у јавном сектору, Правник-инструктор, Пореско – рачуноводствени инструктор

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору