ППБОП-Д-7/19

09. октобар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/19

Набавка часописа „Информатор“ и „ПДВ“

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору