ППБОП-Д-7/18

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/18
Набавка стручне литературе, часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору