ППБОП-Д-5/18

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-5/18
Набавка стручне литературе, часописа „Ревизор финансијски“, „Буџет“, „Праавник“, „Директор“ и „ИПЦ – јавне набавке“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору