ППБОП-Д-4/16

04. новембар 2016.

 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 3.
Број ППБОП-Д-4/16
Конкурсна документација за набавку стручне литературе – партија 3.
Број ППБОП-Д-4/16

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору