ППБОП-Д-4/16

28. октобар 2016.

Обавештење о покретању поступка за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за ЈН стручна литература по партијама – партија 2.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору