ППБОП-Д-3/19

18. април 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-3/19
Набавка публикација у електронском извору „Судска пракса“ за 2019. годину

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору