ППБОП-Д-3/18

20. април 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-3/18
Набавка публикација у електронском извору „Судска пракса“ за 2018. годину

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору