ППБОП-Д-1/19

01. март 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-1/19
Набавка часописа „Ревизија“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору