ППБОЈП -У-2/14

19. август 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,  БРОЈ ППБОЈП -У-2/14

УСЛУГА OДРЖАВАЊA СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА „ХЕРМЕС“ ЗА ПОТРЕБЕ ГО ЗЕМУН

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Одлука о  додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда