ПОСЛОВИ БУДУЋНОСТИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

02. март 2017.

 
Градска општина Земун је 1. марта 2017. године у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Факултетом за примењену екологију ”Футура” у свечаној сали Земунске гимназије организовала предавање поводом обележавања Светског дана образовања у области заштите животне средине на тему ”Могућности професионалног профилисања у области заштите животне средине” за матуранте природног смера.
 
Асистент ”Футуре” Невена Божић истакла је предности посла будућности, за који се млади у Србији могу образовати на седам универзитета, седамнаест факултета и пет високих школа – европски трендови еко-индустрија диктираће таква кретања и на српском тржишту рада да се може очекивати повећана потреба за стручњацима из екологије.
 
О правилном избору занимања у складу са жељама, способностима и потребама за радном снагом ученицима је говорила Ивана Божић, психолог Националне службе за запошљавање.