ПОСЕТА ЗБРАТИМЉЕНОГ ГРАДА КРАЊА ОПШТИНИ ЗЕМУН

07. септембар 2015.

 
У оквиру обележавања 50 година од успостављања сарадње са Крањем, општина Земун је угостила делегацију Града Крања, заменика градоначелника Бориса Веховеца, одборнике Скупштине и службенике Градске управе Крањ.
 
Сарадња са Крањем, као и градовима СФРЈ Бања Луком, Битољем, Херцег Новим и Осијеком датира из 1965. године, када је и потписан први такав Протокол о братимљењу у Југославији, који се данас чува у Државном архиву Републике Словеније.
 
Сарадња се одвијала у домену спорта, културе, омладинског активизма и друштвено политичког рада, и до распада Југославије на сваких десет година церемонија окупљања била је у неком од збратимљених градова.
Тако ће Крањ, почетком октобра поново бити домаћин збратимљеним градовима из региона, поводом јубилеја – 50 година од успостављања сарадње.
 
После распада СФРЈ, односи су стагнирали, a конкретно Крањ и Земун интензивирали су сарадњу у оквиру програма ”Exchange 3” и пројекта ”Земун на Дунаву”, 2011. године, са циљем унапређења туристичких потенцијала Земуна кроз размену искустава и у складу са примерима добре праксе из земаља ЕУ.
 
Испред ГО Земун госте су дочекали Дамир Ковачевић, заменик председника општине Земун, Никола Прелевић, заменик председника Скупштине ГО Земун, Наташа Ђукић, начелница Управе градске општине Земун, Марко Јанковић, секретар Скупштине ГО Земун, Андријана Кукољ, уредница ”Земунских новина” и Весна Недовић, заменица директора ”Туристичког центра Земун”.
 
Гости и домаћини нису крили радост сусрета и новог квалитета сарадње која се одвија у атмосфери регионaлног разумевања, подршке и размене искустава на путу Србије и Земуна ка Европској унији.
 
Крањ, као један од већих градова Словeније и администрaтивни центар, драгоцен је партнер у имплементацији стандарда ЕУ у области рада локалне самоуправе, нарочито у делу концепта приватно-јавног партнерства из којег произилазе економски ефикасни и социјално одговорни пројекти.
 
Заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић упознао је госте са историјатом земунске самоуправе, са плановима развоја Земуна, нагласивши важност сарaдње са градовима из окружења у свим сферама живота од привреде, преко културе и науке до спорта.
”Важно је да на годишњем нивоу усагласимо програм активности и на тај начин већ сада укључимо Земун у ЕУ стандарде, и прилагодимо кадровске, финансијске и техничке капацитете тим стандардима”, рекао је заменик председника Дамир Ковачевић у разговору са колегом из Крања.
 
”Сарадња дуга 50 година сада је интензивирана и надам се да ћемо је сваке године надограђивати и узајамно се посећивати, размењујући искуства”, истакао је заменик градоначелника Града Крања Борис Веховец.
 
Начелница Управе ГО Земун Наташа Ђукић са колегама из Крања разговарала је о партнерству са циљем да општина Земун користи средства фондова ЕУ за реализацију развојних пројеката, такође презентовала је рад Управе, програм модернизације и рационализације рада у складу са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2015−2017. Владе Републике Србије.
”Услужни центар прилагодили смо захтевима и потребама грађана, сада се послови завршавају брже и на једном месту. Грађани нарочито позитивно реагују на услугу попуњавања образаца и формулара, као и на продужено радно време шалтера до 18 часова”, рекла је начелница Наташа Ђукић, обилазећи са гостима услужни центар општине Земун.
 
Гости су посету Земуну наставили туристичким обиласком, посетом споменицима културе, шетњом Старим језгром Земуна до Куле Гардош и Земунским кејом.
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
foto 7